Željko Božič – S52ZB Silent Key

By | 02.06.2013

V nedeljo, 26. maja 2013, nas je po dolgotrajni bolezni, za vedno zapustil, naš radioamaterski kolega, širši radioamaterski javnosti najbolj poznan kot konstruktor, Željko Božič - S52ZB.

Željko Božič - S52ZB v merilnem laboratoriju

Željko Božič - S52ZB v merilnem laboratoriju

Željko se je Ilirsko Bistriškim radioamaterskim vrstam pridružil tekom sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Kot enemu izmed najboljših učencev v svoji generaciji, po zaključenem vojaškem šolanju v Zagrebu in Beogradu, mu je bila dana možnost izbire, da bo svojo vojaško karierno pot, namesto v rodni Hrvaški, nadaljeval v Sloveniji, kjer se je ustalil v Ilirski Bistrici. Tekom burnih političnih let pred osamosvojitvijo Slovenije, se je odločil zapustiti vojaško službo v JLA in svojo karierno pot nadaljeval v civilni sferi.

V radioamaterskih vrstah se je Željko prvenstevno odlikoval kot odličen konstruktor. Že tekom osemdesetih let so bile v Radioamaterju, glasilu tedanjega Saveza radioamatera Jugoslavije, objavljene njegove konstrukcije radijskih postaj. Objavljal je tudi v našem glasilu CQ ZRS ter v tujih, kot sta VHF Communications in UKW Berichte. Konstruiral in napravil je prvi slovenski DVR repetitor, konstruiral PLL vezja za Matjaževe WBFM packet radio postaje, prescalerje za mikrovalovna področja ter GPS frekvenčne normale. Njegove stvaritve zadnjih desetih let, kot so prescalerji in frekvenčne normale, so postale priljubljen projekt samogradenj ljubiteljev mikrovalovnih področij po vsem svetu. Sodeloval je tudi z drugimi konstruktorji, kot sta Matjaž Vidmar - S53MV ter James Miller - G3RUH. Zadnjih 10 let pa mu je v njegovih konstruktorskih podvigih redno pomagal Stojan Kuret - S51WI.

Željkova GPS normala med meritvami

Željkova GPS normala med meritvami

V Radio klubu Snežnik Ilirska Bistrica je Željko deloval kot mentor mladim radioamaterjem ter jih poučeval o konstruktorstvu, samogradnjam in radioamaterski tehniki. Sodeloval je v projektih izgradnje repetitorjev ter packet radio infrastrukture, ne samo v radio klubu, temveč tudi širše. Vedno je bil odprt za tehnična vprašanja kolegov radioamaterjev ter jim poiskušal pomagati in svetovati.

Repetitor S55VBR z S52ZB DVR

Repetitor S55VBR z S52ZB DVR

Od Željka smo se poslovili v torek, 28. maja 2013, na pokopališču v Ilirski Bistrici, v skupnosti hčerke Petre z vnukinjo in družino, svojcev, prijateljev in radioamaterjev. Pogrebno mašo je daroval radioamater in župnik Gabrijel Vidrih - S50AV, tudi član našega radio kluba, za kar smo mu hvaležni.

Željko - S52ZB nam bo za vedno ostal v spominu.

Zapisal:
Ognjen Antonič - S56OA