Vabilo na volilni občni zbor društva 2018

By | 12.03.2018
  Vabim te, da se udeležiš občnega zbora Radio kluba Snežnik Ilirska Bistrica - S59DGO, ki bo v soboto, 17. marca 2018, s pričetkom ob 17:00, v prostorih društva v bivši vojašnici Ilirska Bistrica.   V primeru prezasedenosti naših prostorov, se preselimo v večje prostore GRS, ki so v kompleksu bivše vojašnice.   Predlagan dnevni red:  
 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev organov občnega zbora (3 člansko delovno predsedstvo, 3 članska verifikacijska komisija), zapisnikarja ter dveh overovateljev zapisnika
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Poročila za leto 2017
  • Poročilo o delu v letu 2017
  • Finančno poročilo za leto 2017
  • Poročilo nadzornega odbora za leto 2017
  • Razprava o poročilih in sklepanje
 5. Razrešnica trenutnim organom društva in volitve v organe društva za nov mandat
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Disciplinska komisija
 6. Plan dela in finančni načrt za leto 2018:
  • Predložitev plana dela za leto 2018
  • Preložitev finančnega načrta za leto 2018
  • Razprava o predlogih in sklepanje
 7. Razno
Lep pozdrav,   Predsednik: Rado Jurač - S52OT Vabilo občni zbor 2018