Vabilo na volilni občni zbor 2014

By | 27.02.2014

Vse člane in simpatizerje vabimo, da se udeležijo volilnega občnega zbora Radio kluba Snežnik Ilirska Bistrica - S59DGO, ki bo v petek, 14. marca 2014, s pričetkom ob 18:00, v Okrepčevalnici grill Danilo, Bazoviška 46, Ilirska Bistrica.

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev organov občnega zbora (3 člansko delovno predsedstvo, 3 članska verifikacijska komisija), zapisnikarja ter dveh overovateljev zapisnika
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Poročila za leto 2013
  • Poročilo o delu v letu 2013
  • Finančno poročilo za leto 2013
  • Poročilo nadzornega odbora za leto 2013
  • Razprava o poročilih in sklepanje
 5. Razrešnica trenutnim organom društva in volitve v organe društva za nov mandat
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Disciplinska komisija
 6. Plan dela in finančni načrt za leto 2014:
  • Predložitev plana dela za leto 2014
  • Preložitev finančnega načrta za leto 2014
  • Razprava o predlogih in sklepanje
 7. Razno

 

Leon Stanič - S55SL, predsednik