Vabilo na občni zbor društva 2019

By | 09.05.2019

Vabim te,
da se udeležiš občnega zbora Radio kluba Snežnik Ilirska Bistrica - S59DGO, ki bo v petek, 17. maja 2019, s pričetkom ob 18:30, v prostorih Hiše Primc (Grill Danilo) – v prostorih kluba pod gostilno, Bazoviška cesta 46, Ilirska Bistrica.

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev organov občnega zbora (3 člansko delovno predsedstvo, 3 članska verifikacijska komisija), zapisnikarja ter dveh overovateljev zapisnika
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Poročila za leto 2018
  • Poročilo o delu v letu 2018
  • Finančno poročilo za leto 2018
  • Poročilo nadzornega odbora za leto 2018
  • Razprava o poročilih in sklepanje
 5. Plan dela in finančni načrt za leto 2019:
  • Predložitev plana dela za leto 2019
  • Preložitev finančnega načrta za leto 2019
  • Razprava o predlogih in sklepanje
 6. Predložitev, razprava in sprejem novega statuta / pravil društva (uskladitev z novo zakonodajo)
 7. Predložitev, razprava in sprejem Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki
 8. Razno

 

Po zaključku uradnega dela občnega zbora bo pogostitev, ki jo financiramo z lastnimi prispevki.

Lep pozdrav,

 

Predsednik:

Rado Jurač - S52OT