Vabilo na občni zbor društva 2017

By | 09.03.2017

Vabim te, da se udeležiš občnega zbora Radio kluba Snežnik Ilirska Bistrica - S59DGO, ki bo v petek, 17. marca 2017, s pričetkom ob 18:00, v Vaškem domu Jasen, Jasen 15A, 6250 Ilirska Bistrica (zraven cerkve).

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev organov občnega zbora (3 člansko delovno predsedstvo, 3 članska verifikacijska komisija), zapisnikarja ter dveh overovateljev zapisnika
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Poročila za leto 2016
  1. Poročilo o delu v letu 2016
  2. Finančno poročilo za leto 2016
  3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2016
  4. Razprava o poročilih in sklepanje
 5. Plan dela in finančni načrt za leto 2017:
  1. Predložitev plana dela za leto 2017
  2. Preložitev finančnega načrta za leto 2017
  3. Razprava o predlogih in sklepanje
 6. Razno

Lep pozdrav,

Predsednik:

Rado Jurač - S52OT

 

Vabilo občni zbor 2017