Vabilo na občni zbor društva 2015

By | 04.04.2015

Vabim te, da se udeležiš občnega zbora Radio kluba Snežnik Ilirska Bistrica - S59DGO, ki bo v soboto, 11. aprila 2015, s pričetkom ob 18:00, v Gasilnem Domu Vrbovo / PGD Vrbovo, Vrbovo 23, 6250 Ilirska Bistrica.
Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev organov občnega zbora (3 člansko delovno predsedstvo, 3 članska verifikacijska komisija), zapisnikarja ter dveh overovateljev zapisnika
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Poročila za leto 2014
  1. Poročilo o delu v letu 2014
  2. Finančno poročilo za leto 2014
  3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2014
  4. Razprava o poročilih in sklepanje
 5. Plan dela in finančni načrt za leto 2015:
  1. Predložitev plana dela za leto 2015
  2. Preložitev finančnega načrta za leto 2015
  3. Razprava o predlogih in sklepanje
 6. Razno

Lep pozdrav,

Predsednik:

Rado Jurač - S52OT