Vabilo na občni zbor 2016

By | 31.01.2016
V A B I L O   N A   O B Č N I   Z B O R   Na podlagi določil Statuta in sklepa UO te vabim na redni letni občni zbor, ki bo v petek, 12. februarja 2016 ob 18,30 v učilnici v bivšem Transportu Ilirska Bistrica. Za občni zbor predlagam naslednji D n e v n i   r e d
 1. Izvolitev organov zbora:
  • Delovno predsedstvo
  • Verifikacijska komisija
  • Zapisnikar
 2. Poročila:
  • Poročilo o delu 2015 (predsednika, tekmovalne ekipe, delovne ekipe Snežnik)
  • Finančno poročilo
  • Poročilo nadzornega odbora
 3. Sklepanje o poročilih
 4. Plan:
  • Plan dela za leto 2016
  • Finančni plan 2016
 5. Sprejem plana dela in finančnega plana
 6. Razno
  Vljudno vas prosim, da do 12.02.2016 poravnate članarino in tako podaljšate svoje članstvo v klubu. Prosim za vašo zanesljivo udeležbo. Vsem želim 73 in GL.   Predsednik RK Rado Jurač