Spletna kamera pozimi

By | 19.01.2014

Na delovanje spletne kamere na Snežniku tekom zimskih mesecev največ vplivajo vremenske razmere.
Kamera je za svoje delovanje odvisna od delovanja elektro voltaičnih solarnih panelov, ki ji priskrbujejo električno energijo ter od delovanja mikrovalovne povezave proti  radiomaterskim kolegom na Slavniku.
Tako kamera, kot solarni paneli in sam mikrovalovni link, so mnogokrat odeti v ledeno odejo, ki omejuje ali celo onemogoča njihovo delovanje.

Več povedo same fotografije: