S59DGO v Vaji ARON 2017

By | 10.12.2017
Radioklub Snežnik se je udeležil Vaje ARON 2017, katera se je odvila v nedeljo, 3. decembra 2017. Vaja je zajela celotno območje Republike Hrvaške in Slovenije. Elaborat vaje ARON 2017   ANALIZA  UDELEŽBE NA VAJI »ARON 2017« »POPLAVE SLOVENIJA/HRVAŠKA« 03.12.2017 Pri izvedbi vaje smo v RK Snežnik sledili usmeritvam iz Elaborata vaje ARON 2017, ki ga je izdelal Tilen – S57CT in nam ga je posredovala ZRS. Ker leži območje občine Ilirske Bistrice v območju Slovenije, ki je poplavno ogroženo in so ga v preteklosti že prizadele katastrofalne poplave, smo v radioklubu izdelali dodatek k temu elaboratu za občinski nivo.
 1. Potek vaje:
 • Ob 08:30 – sklic ekipe radio kluba za zaščito in reševanje preko RV60 – 145 750.
 • Ob 08: 45 smo se z brali v klubskih prostorih v bivši vojašnici v Ilirski Bistrici :
S52OT, S57MWR, S56RP, S56CK, S56ZST, S56OA, (od doma S51FO) in kasneje še S57NO.
 • Ob 08:45 – smo postavili zunanjo dual band vertikalno anteno za 2m in 70 cm, ter enako mobilno anteno. Pripravili smo za delo Yaesu FT 897 ( last S52OT) in klubsko mobilno postajo ICOM E- 2820 in  DVE klubski ročni postaji ICOM IC E-80D.
Ob 08:50 je bila upravna klubska postaja S59DGO – operatorja S52OT in S57MWR pripravljena za delo
 • Ob 08 : 50 smo poslali na poplavljena območja naše člane z lastnimi postajami in mobilnimi antenami:
 1. Male Loče – S56OA ( rp)
 2. Rečica – S56ZST (rp Baofeng – dual band – 5w – mobil antena)
 3. Jelšane, Dolenje, D. Zemon – S51FO - (rp Baofeng dual band 5m + mobil antena)
 4. Bač, Knežak, Koritnice – S56KHL – (rp dual band Kenwwod + mobil antena)
 5. Trpčane, Zabiče, Sušak in Novokračine – S56CK(RP kenwood TH D72 IN TH F7 + mobilna antena)
 6. Topolc, Zg. Bitnja, Sp. Bitnja – S56RP ( rp Yaesu FT57R + FT60+ mobilna antena)
 7. Kasneje so se v omrežje javili še od doma S57F, ki je posredoval podatke za potok Posrtvica in objekte ob njem; S55SL iz Podgrada in S57DV iz Hrušice.
 8. Ob 09:15 nas je poklicala preko RV 50 – S55VKB ( repetitor 2M – NANOS)regijska postaja S50APO, vendar smo se zaradi motenj dogovorili, da poskusimo preko RU 696 –S55UPO in do konca nadaljevali medsebojno komuniciranje preko tega reperitorja.
 • Ekipe, ki so odšle na teren, so delovale v lokalnem omrežju na 145.375 simplex in na območjih, kjer ni bila možna dovolj razumljiva zveza na simpleksu ( Male Loče, Sušak, Novokračine, Knežak,Bač in Koritnice) pa preko repetitorja na Grmadi.
 • Ekipe so med 09:10 in 11:00 posredovale precej pomembnih sporočil, ki smo jih na upravni postaji glede na vsebino razvrščali po prioriteti na :
=Zelo nujne – kadar je šlo za ogroženost človeških življenj- te smo takoj posredovali pristojnim organom ali službam ( Občinskemu štabu za zaščito in reševanje ali Občinskemu odboru Rdečega križa ali regijski radijski postaji S50APO, kadar je bila potrebna dodatna pomoč drugih služb v regiji ali na nivoju države – npr. helikopterska pomoč). = Nujne – kadar je šlo za sporočila, ki so bila vezana na pomoč pri preprečevanju škode na premoženju, zagotavljanju pomoči prizadetim v hrani, pijači, oblekah ipd. = Brez prioritete – za sporočila, ki so bila zgolj informativnega značaja ( višina vodostajev, upadanje ali naraščanje vode. To se je pokazalo potrebno takrat, ko se javlja istočasno več postaj s sporočili in jih mora upravna postaja posredovati različnim pristojnim službam ali organom. Vajo smo zaključili ob 11:15, po prejemu obvestila s strani regijske postaje S50APO. Takoj po vaji smo se zbrali udeleženci in napravili kratko analizo.        II.Ugototovitve:  
 1. Odzivni čas ekipe je bil zelo dober (15. minut ).
 2. Tehnična sredstva, ki smo jih v vaji preizkusili, so delala brezhibno.
 3. Člani ekipe so se zelo dobro vživeli v predvidene razmere in spoštovali kodeks ARON pri svojem delu.
     III.Pomankljivosti , ki jih moramo odpraviti: -Pripraviti rezervni mobilni repetitor, ki bi nadomestil tistega na Grmadi, v slučaju, da bi bil izpad električnega omrežja ali bi prišlo do poškodbe anten. Zanj imamo že nekaj opreme in ga je potrebno dokončati,
 • Z občinsko službo za zaščito in reševanje se dogovoriti, kako zagotoviti najučinkovitejše posredovanje informacij v občinski štab.
 • Zagotovitev digitalnega prenosa podatkov med radioklubom in regijsko radioamatersko postajo v Postojni.
 • Vzpostaviti natančno evidenco radijskih sredstev , ki so v lasti članov radiokluba in bi bila na razpolago v slučaju kriznih razmer.
      IV.Priporočila:
 • Vsako leto načrtovati in izvesti lokalno vajo skupaj z enim ali več gasilskimi društvi ali z občinskimi ekipami prve pomoči Rdečega križa.
 • V okviru regije ugotoviti, s kakšnimi in kolikšnimi zmogljivostmi ( človeški viri, tehnična sredstva) razpolaga posamezen klub in pripraviti Regijski načrt delovanja radioamaterskih zvez v sistemu ARON.
  Predsednik radio kluba Rado Jurač