Občni zbor Radio kluba Snežnik 22.02.2013

By | 23.02.2013
V petek, 22. februarja 2013, ob 18:30, se je na lokaciji Grill Danilo v Ilirski Bistrici, odvrtel že 49. redni letni občni zbor Radio kluba Snežnik Ilirska Bistrica. Občnega zbora se je udeležilo 12 polnopravnih članov ter še 16 simpatizerjev in prijateljev našega društva. V okviru Občnega zbora smo opravili nadomestne volitve za enega člana upravnega in enega člana nadzornega odbora. Predsednik društva, Leon Stanič - S55SL je prisotnim podal poročilo o opravljenem delu v letu 2012. Njemu je sledil Uroš Poročnik - S51BO, ki je kot blagajnik društva podal finančno poročilo. Društvo je poslovalo s pozitivnim finančnim izidom. Kot zadnji, je svoje poročilo podal še predsednik nadzornega odbora David Poljšak - S56S, ki je podal pozitivno mnenje k poslovanju društva v lanskem letu. Sledila je razprava o poročilih, ki je bila zaključena s soglasnim sprejemom vseh poročil. Poročilom je sledila točka o planu dela in finančnem načrtu za leto 2013. Društvo si je zadalo, da bo v letu 2013 nadgradilo solarno elektrarno na Snežniku, dokončalo projekt vzpostavitve interneta na Snežniku, nadgradilo obstoječa antenska sistema za 2 m in 70 cm, ki se uporabljata za contest delo z vrha Snežnika ter opravilo še razna gradbena in vzdrževalna dela same postojanke, ki jo društvo ima na Snežniku. Padla je tudi odločitev, da se trenutni 2m repetitor na Karlovici (S55VBR) spet vzpostavi v optimalno delujoče stanje, kot je bilo nekaj let nazaj, ko je bil v enostavni konfiguraciji delujoč na 2m z malo močjo in brez duplekserja - z dvema vertikalno ločenima antenama. Za prostore, ki jih ima društvo v bivši vojašnici Ilirska Bistrica, se planira premik v sosednje prostore znotraj obstoječe stavbe, vključujoč ureditev slednjih, dokončanje KV antenskega sistema s postavitvijo usmerjene KV antene, ki se bo pridružila trenutnim žičnim, postavitev novega stolpa in anten za 2m in 70 cm področji ter vzpostavitev dostopa do interneta. Na področju sodelovanja s Civilno zaščito se načrtuje nabava prenosnega električnega generatorja za delo na terenu. Ekipa v sestavi Dejana Franka - S57F, Davida Poljšaka - S56S in Stojana Černača - S56FQC je bila pooblaščena za iskanje in urejanje nove KV lokacije na področju Brkinov. Od ostalih aktivnosti se za letošnje leto načrtuje še organizacija radioamaterskega tečaja z izpiti in priprava zbornika in aktivnosti ob 50. obletnici ustanovitve radiokluba, ki sledi naslednje leto. Delovnemu načrtu za leto 2013, ki je dokaj obsežen in optimistično zastavljen, je sledil predlog finančnega načrta, ki bi zadane dejavnosti in načrte dela finančno podprl. Slednji za leto 2013 predvideva presežek odhodkov nad prihodki, ki ga bo društvo financiralo iz presežkov ustvarjenih tekom prejšnjih let. Plan dela za leto 2013 in finančni načrt za leto 2013 sta bila soglasno sprejeta. V točki razno je Rado Jurač - S52OT podal pobudo za predlaganje zaslužnih članov društva za priznanja Zveze radioamaterjev Slovenije. Občni zbor je pobudo Rada Jurača sprejel in naložil upravnemu odboru, da pobudo realizira napram ZRS. Po eni uri in dvajset minut formalnega dela, je sledil neformalni del, z odlično hrano, pijačo in raznovrstno debato in druženjem med radioamaterji in simpatizerji naše dejavnosti. Najbolj smo bili veseli, da se je druženja udeležil tudi naš častni član in nekdanji predsednik Zveze radioamaterjev Slovenije, Ivan Bergoč - S52BI. Zapisnik občnega zbora je na voljo tule: Zapisnik občnega zbora RK Snežnik 22.02.2013