Občni zbor društva 2024


Vabim te, da se udeležiš občnega zbora Radio kluba Snežnik Ilirska Bistrica – S59DGO, ki bo v sredo, 24. aprila 2024, s pričetkom ob 19:00, v prostorih Bar Kočanija, Trpčane 41b, 6250 Ilirska Bistrica.

 

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev organov občnega zbora (3 člansko delovno predsedstvo, 3 članska verifikacijska komisija), zapisnikarja ter dveh overovateljev zapisnika
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Poročila za leto 2023
  1. Poročilo o delu v letu 2023
  2. Finančno poročilo za leto 2023
  3. Poročilo nadzornega odbora za leto 2023
  4. Razprava o poročilih in sklepanje
 5. Plan dela in finančni načrt za leto 2024:
  1. Predložitev plana dela za leto 2024
  2. Preložitev finančnega načrta za leto 2024
  3. Razprava o predlogih in sklepanje
 6. Nadomestne volitve za člana upravnega odbora
 7. Razno