O Društvu

Radio klub Snežnik Ilirska Bistrica je bil ustanovljen daljnega leta 1964 s strani kopice navdušencev nad radijsko tehniko s področja Ilirske Bistrice. V najboljših letih slovenskega radioamaterizma je društvo štelo preko sto članov, trenutno pa je v društvenih vrstah čez 20 aktivnih članov operaterjev in še nekaj čez 10 simpatizerjev, predvsem iz vrst planincev, gorskih reševalcev in gasilcev. Društvo je v svoji dolgoletni zgodovini iz svojih vrst prispevalo tudi predsednika Zveze Radioamaterjev Slovenije Ivana Bergoča - S52BI ter več podpredsednikov, oz. članov upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slovenije. Društvo je leta 2010 Ivanu Bergoču - S52BI, za njegove dolgoletne zasluge v radioamaterstvu podelilo tudi naziv častnega člana.

 

Invalid Displayed Gallery

Radioklub Snežnik je že za časa Jugoslavije bil znan po svojih vrhunskih rezultatih predvsem na področju UKV tekmovanj, ki se jih je že tedaj udeleževalo iz lastnih prostorov na 1796 m visokem Snežniku s klicnim znakom YU3DGO. Po osamosvojitvi Slovenije je društvo ostalo zvesto radioamaterskim aktivnostim in vrhunskim rezultatom, tokrat s slovenskima klicnima znakoma S59DGO in S53DOS, v zadnjih letih, pa se je ekipa udejstvovala predvsem v Alpe Adria VHF tekmovanju, kjer je dosegala prva mesta tudi v mednarodni razvrstitvi.

Invalid Displayed Gallery

Radioklub skrbi tudi za delovanje dveh radioamaterskih repetitorjev, S55VBR na Karlovici nad vasjo Pregarje ter S55VIB na Grmadi nad vasjo Starod ter skupaj z Matjažem Vidmarjem - S53MV tudi za radioamatersko packet radio vozlišče SuperVozelj Brkini S55YIB, ki se nahaja v vasi Rjavče. Poleti 2013 je bil na Snežniku postavljen tudi APRS Internet Gatway S59DGO-5, člani društva, pa več let skrbijo za delovanje APRS infrastrukture, kot sta APRS Digipeaterja in vremenske postaje S56OA-3 na Rjavčah in S56VCK-3 v Kuteževem.

Društvo se tudi redno udeležuje dejavnosti javnega značaja. V preteklosti je bilo soorganizator rednega Zimskega pohoda na Snežnik, kjer so člani društva skrbeli za zveze in logistiko, v novejših časih, pa se redno udeležuje dejavnosti na področju zaščite in reševanja ter drugih človekoljubnih dejavnosti. Društvo se tudi redno udeležuje vaj ARON.

Invalid Displayed Gallery

Po dolgih letih brez, je radioklub v letu 2011 dokončno uredil tudi novo pridobljene prostore na področju bivše Vojašnice Ilirska Bistrica, kjer je urejen tudi antenski sistem za delo na kratkovalovnih področjih. Društvo v teh prostorih prireja redne delavnice ter ima uradne ure vsako sredo med 20:00 in 20:30.

Organe društva trenutno sestavljajo:

Upravni odbor
- predsednik Ognjen Antonič, S56OA
- tajnik Rado Jurač, S52OT
- blagajnik Darko Štemberger, S51FO
- član Vili Benigar, S57UIC
- član Mirko Vrh, S57MWR
- član Leon Fajdiga, S51LF
- član Erik Delost, S56KHL

Nadzorni odbor:
- predsednik David Poljšak, S56S
- član Stojan Černač, S56FQC
- član Klemen Celin, S56CK

Disciplinska komisija:
- predsednik Leon Stanič, S55SL
- član Radivoj Šajn, S52UI
- član Dejan Frank, S57F
- član Uroš Poročnik, S51BO
- član Domen Vodopivec, S57DV

Častni član:
- Ivan Bergoč, S52BI